Annonce
Mariager Avis

Rydning af Mariager Rensningsanlæg møder skarp kritik, som udvalgsformand dog tager helt roligt: - Der er ikke noget hokuspokus ved det

Nu skal Mariager Rensningsanlæg, Ny Havnevej 5C, ryddes. Når alt er væk, udlægges et net på arealet, som påfyldes med en halv meter jord, hvorefter der sås græs på arealet. Dette kritiseres af Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord, der hellere ser, at al jord i en dybde af to og en halv meter fjernes, da den indeholder forurening. Dette afslås af Jørgen Hammer Sørensen (DF), der er formand for kommunens udvalg for teknik og miljø. "Det vi gør er, som man gør det alle andre steder i Danmark i lignende sager. Desuden er der ingen fare for grundvandet , da der ikke er noget grundvand under arealet", siger han. Foto: Frank Pedersen
Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord kritiserer kommunens metode til at rydde Mariager Rensningsanlæg. Formand for udvalg for teknik og miljø, Jørgen Hammer Sørensen (DF), forstår ikke kritikken, da kommunen blot følger den lands-almene praksis for den slags sager.

Mariager: I 2013 afsluttede Mariagerfjord Vand A/S byggeriet af et nyt fælles renseanlæg nord for Hadsund mellem Ålborgvej og Visborg. Det nye Renseanlæg erstattede de 10 eksisterende renseanlæg i Mariagerfjord Kommune.

Byggeriet af Mariagerfjord Renseanlæg begyndte i marts 2012, og det blev taget i brug i efteråret 2013.

Renseanlæggene i Hvilsom, Astrup, Tisted, Glerup, Als Odde og Hadsund blev nedlagt i samme periode. Oue og Hobro Renseanlæg blev nedlagt i 2014. Assens og Mariager blev nedlagt som de sidste i 2017.

Annonce

Siden har bygningerne på adressen Ny Havnevej 5C stået tomme og uvirksomme hen, men det bliver der i nær fremtid lavet om på. Mariagerfjord Byråd har nemlig besluttet, at såvel den røde som det grå-hvidlige bygning skal rives ned og ligesom alt andet på grunden fjernes.

Med jordforureningsloven i hånden har kommunen givet sig selv tilladelse til, at når fundamenter og alt andet er fjernet, skal der lægges et net over hele arealet, som derefter påfyldes en halv meter jord, der skal tilsås med græs.

Forening kritiserer arbejdsgang

I forbindelse med dette arbejde har den lokale Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord udsendt en pressemeddelelse, hvori foreningen skriver:

”Mariagerfjord Kommune har givet sig selv tilladelse til projektet, som hører under jordforureningsloven, og i modsætning til de fleste andre sager under miljøbeskyttelsesloven skal kommunen ikke søge tilladelse hos et højere myndighedsniveau”.

Formand for kommunens udvalg for teknik og miljø, Jørgen Hammer Sørensen (DF), bekræfter, at det er sådan, denne sag er håndteret. Og at der ikke er noget usædvanligt i det.

- Sådan foregår det i alle den slags sager i hele Danmark, og sådan har man altid gjort det, så der er ikke noget hokuspokus ved det. Det ville den lokale naturfredningsafdeling i øvrigt kunne have fået at vide, hvis de havde spurgt sig for på deres landskontor - men det ved jeg jo ikke, om de har, siger Jørgen Hammer Sørensen, der tilføjer, at kommunens miljøansatte er meget bevidste om at gøre ting på den rigtige måde i sager som denne.

- Så jeg har fuld tillid til, at fjernelsen af Mariager Rensningsanlæg bliver gjort på den helt rigtige måde, understreger han.

Annonce

Afviser at flytte forurenet jord

I forbindelse med rydningen af grunden er det blevet undersøgt, om der er forurening til stede og i hvilke mængder. Undersøgelsen er udarbejdet af Dansk Miljørådgivning, som afleverede deres rapport 27. januar i år.

På baggrund af denne rapport fremfører Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord i pressemeddelelsen desuden at:

”Problemet er, at grunden er forurenet og udgør en del af den losseplads, der anvendtes på Mariager Havn frem til starten af 1970´erne. En undersøgelse viser kraftigt forhøjede værdier af kulbrinter, herunder benzen og metan. Ligeledes er der fundet miljøskadelige stoffer i PFAS-gruppen, hvortil det i offentligheden kendte PFOS hører. Indholdet er op til seks gange højere end miljøstyrelsens grænseværdi for grundvandskvalitet. Nedrivning af bygninger og opgravning af fundamenter vil sandsynligvis medføre fordampning og udsivning af stofferne med potentielt skadelig effekt for omgivelserne, herunder fjorden”.

”I stedet for at dække forureningen til igen med en halv meter jord, mener DN at når kommunen allerede er i gang med at rydde op, så burde projektet omfatte en bortgravning af to og en halv meter forurenet jord, som ligger på hele projektarealet under det gamle renseanlæg”.

Jørgen Hammer Sørensen betvivler på ingen måde, at der er forurenet jord på området.

- Hvis det er det, der står i rapporten, må det være rigtigt, siger han.

Han fastholder dog, at metoden med at lægge et net ud over hele arealet, fylde en halv meter jord på og så græs er den rigtige måde at håndtere dette på.

- Det er den måde, man gør det, og det er fuldt lovligt - også selv om naturfredningsforeningen synes, det er noget mærkeligt noget, siger Jørgen Hammer Sørensen.

- Desuden er der ingen grundvandsindvinding fra arealet under den grund, så vi bringer ikke noget drikkevand i fare, fortsætter han.

Når det kommer til foreningens forslag til at bortskaffe jorden på grunden i en dybde på to og en halv meter, er Jørgen Hammer Sørensen helt afvisende.

- Det er totalt unødvendigt, for man kan ikke bortskaffe forurenet jord. Det eneste, man kan gøre, er at deponere det et andet sted. Når man miljømæssigt har vurderet, at det ikke skader nogen ved at blive liggende, hvor det ligger, vil det være tåbeligt at bruge en masse ressourcer på at flytte det et andet sted hen, siger han.

Annonce

Føler ingen behov for at informere på forhånd

Som afslutning på pressemeddelelsen kritiserer Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord, at man har modtaget sagen som information, men har ikke har mulighed for at anke afgørelsen i henhold til lovgivningen. Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord har derfor foreslået kommunen at informere offentligheden og naboer om projektet.

”Men det har man, så vidt vi har forstået, fravalgt”, skriver foreningen.

Jørgen Hammer Sørensen fortæller, at det er planen, at rydningen skal begynde inden sommerferien, og at det er rigtigt, at man fra kommunens side ikke har tænkt sig at informere offentligheden på forhånd.

- Hvis vi sørger for at overholde lovgivningen og gør tingene på de rigtige måder, føler jeg ikke, vi behøver at gå ud og oplyse om det, før vi går i gang, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Han tilføjer, at efter hans opfattelse har Mariagerfjord Kommune generelt et godt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord.

- Det gode forhold vil vi gerne bevare og udbygge. Så fra kommunen vil gerne informere foreningen på et tidligere tidspunkt i forbindelse med lignende sager, hvis det er det, de ønsker og det, der kan give dem ro i maven, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Annonce
Mariager Avis

Inger Støjberg inviterer til stor fest på lokalt slot: - Der er rigtig gang i kagebageriet

Annonce
Mariager Avis

Da Thomas drejede nøglen blev bilen omspændt af flammer: 38-års ejerskab af en Triumph TR6 fik en brat afslutning

Annonce
Mariager Avis

Fiskerikontrollen fik bid: Konfiskerede ulovlige åleruser

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Et dejligt sted, der ikke må sygne hen: Gjerlev er en by med ildsjæle og med sine udfordringer

Mariager Avis

Søren fra Gjerlev er manden bag landskendte illustrationer: - Der skal stå tegner på min gravsten

Mariager Avis

Rydning af Mariager Rensningsanlæg møder skarp kritik, som udvalgsformand dog tager helt roligt: - Der er ikke noget hokuspokus ved det

Mariager Avis

Kom som flygtning fra Eritrea i 2015: Min fremtid er i Danmark og allerhelst i Mariager

Mariager Avis

Søren skulle bare have været vikar: Nu er han blevet direktør i stor lokal virksomhed

Mariager Avis

Dansk Salt A/S er på hemmelig liste: Risikerer at få skåret i gasleverancen, men det bekymrer ikke direktøren

Annonce