Annoncørbetalt indhold

Derfor er spildevandsrensning essentielt for miljøet i Danmark

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

De fleste af os tænker ikke over, hvor vandet i hanen kommer fra. Det er en grundlæggende selvfølgelighed i vores samfund og godt det samme. Rent vand opstår dog ikke af sig selv og er igennem er lang filtreringsproces, som ikke bare er en afgørende del af infrastrukturen i Danmark, men også vigtigt for miljøet. 

Rensning af spildevand i Danmark er en helt essentiel del af infrastrukturen over hele landet. Det sørger for, at vi har rent vand i hanerne, og at forurenende stoffer ikke bliver ledt ud i naturen. Her kan det potentielt sive ned i grundvandet, som er der, vi får vores drikkevand fra. Derfor er rette filtrering af vand afgørende for samfundet såvel som miljøet og en mere bæredygtig fremtid, som vi alle går i møde.

Sådan fungerer spildevandsrensning

For at få vand i hanerne i Danmark er der en masse infrastruktur, der skal være på plads først. Spildevandsrensning kræver således den helt rette teknik. En leverandør som AL-2 Teknik sørger for, at virksomheder og industrier, der kræver spildevandsbehandling på en gerne omkostningsfri og effektiv måde. Ved at rense spildevandet for næringsstoffer og det man vil kalde for miljøfremmede stoffer, belastes miljøet mindst muligt.


Mange industrier landet over har spildevand som et restprodukt. Alt fra mejerier til vaskerier arbejder industrielt med vand, så det skal renses, før det sendes tilbage i systemet igen. Indeholder spildevandet for mange organiske stoffer, når det ledes ud igen, kan det forårsage iltsvind i søer og andre vandområdet.


Andre stoffer som kvælstof og fosfor er næringsstoffer, der forstyrrer økosystemer og skaber en ubalance for planter og dyr. Og så er der de miljøfremmede stoffer som olie, tungmetaller og kemikalier, som simpelthen ikke hører hjemme i hverken naturen såvel som vores drikkevand.

Vand er en begrænset ressource

Danmark er et af de lande, der har den skarpeste lovgivning på spildevandsområdet og med god grund. Der er i løbet af de senere år kommet større fokus på procesvand, drikkevand og grundvand. Selvom vi tager vand for givet, så er det stadig en begrænset ressource, som kræver de rette rensningsforanstaltninger. Og her har alle virksomheder i Danmark et socialt ansvar at leve op til.


Andre lande benytter sig af klor for at rense vandet i hanerne, men så kan man heller ikke drikke af det. Derfor er Danmark i en unik position, når det kommer til grundvand og drikkevand. Det er vigtigt, vi passer på vores vand og ikke tager for givet, at vi til hver en tid har rent vand i hanerne, men også ruster os til fremtiden.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.