Annonce
Vanløse

Vanløse får Danmarks første svanemærkede tagboliger, og der er plads til en udsat fugl: Mursejleren

Jagten på energirigtige bygninger går hårdt ud over bestanden af mursejlere. I Danmarks første svanemærkede projekt med tagboliger, Dalhusene i Vanløse, har pensionskassen P+ derfor valgt at integrere redepladser til mursejlere i bygningerne takket være Jesper Toft.
Jagten på energirigtige bygninger går hårdt ud over bestanden af mursejlere. I Danmarks første svanemærkede projekt med tagboliger, Dalhusene i Vanløse, har pensionskassen P+ derfor valgt at integrere redepladser til mursejlere i bygningerne.

Da en vanløseborger, Jesper Toft, gjorde pensionskassen P+ opmærksom på, at der var ynglende mursejlere i gavlene på bebyggelsen Dalhusene i Vanløse, valgte man at integrere nye redepladser til mursejlerne i det forestående tagprojekt. Det fortæller Senior Asset Manager i P+, Lars Blaabjerg Christensen:

- Vores projekt i Dalhusene er Danmarks første svanemærkede projekt med tagboliger, og derfor var det også oplagt for os at tænke mursejlerne ind i projektet.

- Ifølge fredningsbestemmelserne er vi som bygherre forpligtet til at tage hensyn til mursejlerne, men da vi som pensionskasse samtidig er meget engagerede i bæredygtig udvikling i byggeriet, valgte vi at se situationen som en god mulighed for at arbejde med biodiversitet og naturmæssige kvaliteter i vores bebyggelser, siger han.

Annonce

Kriterier tager ikke hensyn til mursejlerne

VanløseløseLIV har spurgt Ecolabel, der står for Svanemærket, om de konkret vil prioritere mursejleren ind i deres kriterier for at blive Svanemærket?

I en mail svarer Ecolabel:

- Alle byggerier skal opnå en vis mængde point for at blive certificeret, og her er et af de mulige pointkrav det, der hedder 'Grønne tiltag', som blandt andet præmierer 'skabte habitater' til insekter, fugle og flagermus. På den måde støtter Svanemærkets kriterier fugle som for eksempel mursejlerne.

VanløseLIv har også talt med Teknisk Direktør fra Green Building Council Denmark, DGNB Lau Raffnsøe. DGNB er et af de fire førende internationale bæredygtighedsstandarder (BREEAM, LEED, HQE og DGNB), og de er i skrivende stund igang med at færdiggøre nye kriterier for certificering, hvor et af dem (1 ud af 37, red) har fokus på biodiversit.

Lau Raffnsøe udtaler: - Vi er i DGNB opmærksomme på biodiverdsitets-krisen. Og ikke mindst på at bebyggede miljøer i byerne måske er bedre for biodiversitenen end på landet med konvertionelt landbrug. Vi vil derfor gerne give vores bygherrer incitamenter til at indtænke biodiversitet.

Dog så har de ingen konkrete planer om, at kriterierne skal tage specielt hensyn til mursejlerne.

- Vi har ikke nogen planer og at implementere krav der går direkte på mursejlere. Men at lave plads til mursejlere er en oplagt måde at opfylde indikator 3.1 (et af deres 37 kriterier, red) mangfoldighed af dyrearter på selve bygningen, forklarer Lau Raffnsøe, da han bliver spurgt direkte.

Annonce

Redepladser forsvinder

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er bestanden af mursejlerne gået tilbage med mindst 26 procent. Det skyldes de seneste års mange energirigtige renoveringer, i takt med at huller og sprækker i gamle tagkonstruktioner er blevet tætnet. Og det er et problem, fordi det er der den fredede fugl ofte har redepladser.

Da byggeriet gik i gang satte pensionskassen 12 midlertidige redekasser op på stilladserne - tæt på de gamle redepladser i yngleperioden, mens der blev indkøbt 24 redekasser og indlagt specialfremstillede mursten med flyvehuller tilpasset mursejlerne.


I modsætning til udlandet har vi i Danmark endnu ikke nogen tradition for at tænke hensynet til mursejlere ind i byggeriet, og derfor glæder jeg mig over, at P+ og arkitekterne på Dalhusene valgte at gå all-in på projektet og vælge den bæredygtige løsning.

Jesper Toft


Ifølge pensionskassen P+ er der er aldrig tidligere etableret midlertidige redekasser til mursejlere i forbindelse med et dansk byggeri, ligesom det også ifølge P+, er første gang på dansk grund, at der integreres redekasser til mursejlerne i selve bygningerne.

Jagten på energirigtige bygninger går hårdt ud over bestanden af mursejlere. I Danmarks første svanemærkede tagprojekt, Dalhusene i Vanløse, har pensionskassen P+ derfor valgt at integrere redepladser til mursejlere i bygningerne. Foto. Per Hallum.

Og begge dele glæder Jesper Toft, der som vanløseborger og initiativtager til informationssiden mursejlerne.dk gjorde pensionskassen P+ opmærksom på mursejlerne i bygningerne og pegede på mulige løsninger for at bevare dem.

- Mursejlere er meget trofaste over for deres redepladser, som de vender tilbage år efter år. I modsætning til udlandet har vi i Danmark endnu ikke nogen tradition for at tænke hensynet til mursejlere ind i byggeriet, og derfor glæder jeg mig over, at P+ og arkitekterne på Dalhusene valgte at gå all-in på projektet og vælge den bæredygtige løsning, fortæller Jesper Toft og fortsætter:

- Modsat svalerne æder mursejleren ungernes afføring fra reden, og dermed undgås grimme spor under reden og ned ad facaden. Samtidig er mursejleren en meget underholdende fugl, der kan give byboerne fantastiske naturoplevelser og bidrage til biodiversiteten blandt andet ved at holde antallet af insekter nede.

I en tid med stadigt større fokus på bæredygtighed i byggeriet håber jeg Dalhusene danner skole for fremtidigt byggeri, så vi også fremover tænker hensynet til mursejleren ind i byggeprocessen.

Fakta om mursejleren

  • Mursejleren ligner en svale, men de er ikke i familie med hinanden. Mursejleren er ensfarvet sort og har lange, seglformede vinger.
  • Mursejlerens latinske navn apus kommer fra græsk og betyder ”uden ben”. Mursejlerens ben er nemlig meget korte.
  • I Danmark yngler mursejleren i hele landet, og mest sparsomt i Vest- og Nordvestjylland,t fordi den fremherskende, kraftige vestenvind tynder ud i det “luftplankton” af flyvende insekter (“flyvende sommer” m.m.), som mursejleren lever af. Mursejleren er en meget almindelig ynglefugl i storbyernes ”klippelandskaber”.
  • Oprindelig var mursejleren en bjergfugl, som anbragte sin rede i klipperevner. Med tiden begyndte den at udnytte spættehuller og andre huller i træer, så den kunne udvide sit område til at omfatte lavlandet. I det meste af Europa har mursejlerne erstattet klipperne med høje bygninger, hvor reden anbringes i nicher.
  • Da mursejleren udelukkende lever af flyvende insekter, ”luftplankton”, ankommer den sent til Danmark - i maj.
  • Ringmærkningsundersøgelser har vist, at parrene holder sammen flere år i træk. Rekorden er 12 år. Begge mager tager sig af rugningen.

    Kilde: https://www.naturhistoriskmuseum.dk/viden/naturlex/fugle/mursejler
Annonce

Hensyn til biodiversitet skaber nye muligheder

Hos arkitektfirmaet Hune & Elkjær er man specialiseret i bæredygtig projektering. Som projektledere på Dalhusene har arkitektfirmaet haft til opgave at tænke mursejleren ind i det samlede byggeri, og det har været en velkommen udfordring. Det fortæller kreativ direktør og partner i Hune & Elkjær, Niels Christian Nielsen:

- Vi har fra starten haft bæredygtighed som rettesnor for projektet i Dalhusene, hvilket svanemærkningen også er en anerkendelse af. For at gøre udearealerne mere attraktive for beboerne, har vi derudover valgt at bringe naturen i spil mellem husene, og her gik hensynet til mursejleren hånd i hånd med vores ønsker om at skabe et grønt og afvekslende gårdmiljø.

Niels Christian Nielsen, kreativ direktør og partner i arkitektfirmaet, Hune & Elkjær,

Han forsætter: - I dag efterlyses bæredygtighed i stigende grad som et parameter på linje med andre basale behov i byggeriet, og vi forventer, at også hensynet til biodiversiteten vil vinde indpas i de kommende år. I Danmark har vi en stolt tradition for at bygge boliger for mennesker, men i fremtiden kommer vi ikke uden om også at tænke naturen og dyrene med.

Hensynet til biodiversiteten vil skabe nye muligheder, som vil øge værdien af udearealerne til glæde for både bygherre, beboere og naturen. Og med Dalhusene har vi vist, at byggeriet sagtens kan bygge energirigtigt, uden at det bliver på bekostning af mursejlerne, siger Niels Christian Nielsen afsluttende.

Annonce
Annonce
Musik

Albumaktuelle, Lisa Smith: Der kan være en vis lettelse i at komme overens med, at det måske ikke bliver det samme igen

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Corona

Slut med pop-up centre i København

Annonce