Annonce
Lokalavisen Nordsjælland

80 års hjælp: Fra udsatte mødre til blomstrende haver

Jytte Mejnholt er formand for Selskabet Mødre- & Børnehjælpen Helsingør, der i år kan fejre 80 års aktivitet. Selv om det oprindelige behov for foreningen er forsvundet, så har selskabet stadig en vigtig rolle at spille, påpeger Jytte Mejnholt. Foto: Claus Kjærsgaard
Det handler ikke at få gaver, når Selskabet Mødre- og Børnehjælpen fylder år. Tværtimod : - Fortæl os hvor vi kan hjælpe, lyder budskabet fra selskabet, der står klar med pengene.

HELSINGØR: - Der er stadig brug for en kritisk røst, konstaterer Jytte Mejnholt, mens hun sidder i idylliske omgivelser.

En spurv - vistnok - den står ikke stille - er lige flyttet ind i stærekassen. I den blomstrende have ved siden af danser honning- og humlebier lystigt omkring planterne og på jorden har biller og skarnbasser travlt.

Bortset fra, at man også kan tale om blomster og bier i overført betydning, så har klimahaven på Blichersvej i Helsingør ikke så meget at gøre med svage enlige mødre, og så måske alligevel.

Annonce

Startet af Kong Peder

For der er et bindeled mellem dårlige fødselsforhold og manglende børnepasning  i 1940´erne og klimahaven, der blev etableret sidste år. Bindeleddet hedder Selskabet Mødre-&  Børnehjælpen, der blev etableret i 1941.

Det var den daværende borgmester Peder Christensen, der i dag nærmest kun er kendt som Kong Peder, der sammen med kredslægen og formanden for Kvindeligt Arbejderforbund var med til at stifte selskabet.

Dengang var formålet især at støtte mødre og børn, der havde svære sociale betingelser.

Annonce

Udbygget formål

I 2021 kan Jytte Mejnholt, der i dag er formand for selskabet, glæde sig over at udviklingen i samfundet med tiden har løst den opgave, som selskabet oprindeligt blev stiftet for at løse. Derfor har Selskabet Mødre-& Børnehjælpen, der nu kan fejre sit 80 års jubilæum, løbende udbygget sit formål, så målet nu er en social indsats rettet imod børn, unge. mødre og fædre i en bredere sammenhæng.


Aktiviteter, der er fællesskabsopbyggende for lokalområdet er noget, som vi gerne vil støtte.

Jytte Mejnholt, formand for Mødre- & Børnehjælpen Helsingør


Jytte Mejnholt glæder sig over,  at foreningen igennem årene har sat mange initiativer i gang,  hvor selvejende institutioner så efterhånden er blevet overtaget af andre, for eksempel kommunen.

- Vi er med til at sætte fokus på et socialt problem, og så oplever vi at kommunen bliver opmærksom på problemet og efterfølgende overtager ansvaret, siger hun.

Annonce

Lang liste

Listen over de initiativer, som Mødre-& Børnehjælpen har været med til at sætte i gang, er lang. Gennem årene har Selskabet blandt andet etableret institutioner som Børnegården og efterfølgerne Stjernedrys og Regnbuen.

Fødehjemmet Antoniehus, bofællesskabet Løntoften og handicapboligerne på Anna Anchersvej er også startet af Selskabet.

Endelig har Selskabet været med til at starte Krisecenteret Røntofte og Børnekulturcenteret, og sikrede for 10 år siden videreførelsen af Snoezelhuset - et sansecenter for handicappede.

Selskabet har også spillet en vigtig rolle med at fremlægge forslag til nye institutioner, som senere er blevet gennemført af kommunen, for eksempel Specialbørnehaven og Børneinstitutionen Sommerlyst.

Annonce

Penge, ikke knofedt

Gennem forskellige arrangementer har Selskabet også medvirket til at sætte fokus på sociale forhold for særligt udsatte grupper i byen, og de har støttet en række kulturarrangementer, arrangeret konference om børnekultur, og var i mange år arrangør af ”Familiefestivalen” i Smørhullet. Også Spiseklubben Grydeklar, blev startet på initiativ af Selskabet.

Et af de seneste initiativer er donationen af de møbler, som klimahaven har fået.  Dem har Mødre-& Børnehjælpen givet, og Jytte Mejnholt synes, at haven er et godt eksempel på et af de fællesskaber, som man gerne vil støtte.

- Aktiviteter, der er fællesskabsopbyggende for lokalområdet er noget, som vi gerne vil støtte, fortæller hun. Med årene har foreningens måde at hjælpe på også ændret sig. Hvor foreningen tidligere også praktisk var med til at finde løsninger, så kan Jytte Mejnholt og hendes bestyrelse i dag ikke på samme måde levere "knofedt".

Til gengæld har foreningen en meget solid økonomi. Den ejer to bygninger, der udlejes til  initiativer, som Mødre- og Mødrehjælpen har sat i værk, og lejeindtægten betyder, at foreningen hvert år har op til 100.000 kroner, som man kan give til gode formål, der især handler om at styrke fællesskabsfølelsen i de lokale område.

- Den største udfordring for foreningen er derfor, at vi  får viden og ansøgninger om gode projekter, fortæller Jytte Mejnholt.

- Vi vil gerne bruges, så fortæl os hvor vi kan hjælpe siger hun.

Man kan få støtte, hvis projektet eller aktiviteten foregår i Helsingør Kommune og har et socialt sigte målrettet børn, unge, mødre og fædre.

Nogle af de institutioner, som Selskabet i tidens løb har oprettet, er i dag ophørt. Det gælder blandt andet Antoniehus, der blev overflødig, da fødeopgaven blev overtaget af det offentlige. Også Løntoften, der satte ny standard for unge handicappedes boligforhold og blev et forbillede for mange bofællesskaber, måttet i 2017 lukke efter 20 gode år.

Socialpris uddeles

Siden 1983 har Selskabet Mødre- & Børnehjælpen uddelt Socialprisen, der er en hyldest til personer eller grupper, der i Helsingør Kommune har gjort en aktiv, uegennyttig indsats på et socialt/ kulturelt område, der falder indenfor Selskabets formålsområde. Sigtet med Socialprisen er at støtte det arbejde, de pågældende personer eller grupper arbejder med eller har arbejdet med.

Årets pris uddeles til jubilæumsarrangementet den 12. september, og selskabet opfordrer alle til at komme med forslag. Socialprismodtageren kan være en organisation, forening, gruppe eller netværk, hvor arbejdet primært udføres af frivillige. Det arbejde, der udføres skal foregå i Helsingør, og arbejdet skal være målrettet børn, unge, mødre og fædre. Der lægges vægt på, at arbejdet kommer svagt eller vanskeligt stillede grupper til gavn.

På hjemmesiden www.smbh.dk kan man læse mere om Socialprisen. Her kan du også skrive sit forslag til prismodtager. Fristen for at indsende forslag er den 31. august.

Annonce

Ikke almindelige udlejere

Helt aktuelt er den selvejende institution Stjernedrys på Trækbanen i gang med at ændre status til kommunal institution. I foråret 2022 flytter l Rantzausvej. Det betyder, at Selskabet har sat bygningen på Trækbanen til salg.

- Det har vi gjort, for vi er ikke almindelige udlejere, fortæller Jytte Mejnholt. Foreningen har kun været ejer af  bygningen på Trækbanen for at kunne stille den til rådighed for Stjernedrys, og når det ikke længere er nødvendigt, så er det oplagt at sælge bygningen. Ud over bygningen på trækbanen ejer Mødre- og Børnehjælpen den bygning, der huser Børnehaven Regnbuen.

Selv om selskabet i år fylder 80 år, så er behovet for foreningen der stadig, selv om mange af de opgaver selskabet har påtaget sig er blevet overtaget af andre myndigheder.

- Der er brug for en organisation, der - på tværs af politiske interesser - kan sætte fokus på sociale problemer, for eksempel oversete grupper og uløste problemer. Samtidig er der brug for en organisation, der kan være igangsætter af sociale initiativer på uopdyrkede områder og på sociale områder, der ligger udenfor offentligt regi. Og så har Selskabet også en vigtig funktion ved at bidrage til udviklingen af et samfund, der er baseret på aktivt medborgerskab, fastslår bestyrelsen selv i en præsentation af virksomheden .

Annonce

Legefestival

Selskabet Mødre- og Børnehjælpen markerer sin 80 års fødselsdag  med en legefestival på Axeltorv søndag den 12. september om eftermiddagen.

Annonce
Annonce
Indland

Akutberedskab har kendt til mistede 112-opkald i over to år

Annonce
Annonce
Lokalavisen Nordsjælland

Christina sagde ja til Jordi: Tredje gang er lykkens gang

Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nordsjælland

Suzanne frygter lukning: - Der er mange på Vapnagård, der vil få det rigtig svært

Lokalavisen Nordsjælland

Amanda vil gøre op med sundhedspres: Drop stramme kostplaner, træningsprogrammer og mærk naturen i stedet

Lokalavisen Nordsjælland

Åbent hus på Marienlyst Slot: Kom og hør hvordan den romantiske have skal genskabes

Lokalavisen Nordsjælland

Klumme: - Skal vi skynde os så meget, at vi taber vores hoveder?

Lokalavisen Nordsjælland

Soldaternes indsats bliver hyldet

Lokalavisen Nordsjælland

Amalie lever for livet under vandet: Vil gøre guldbras og rødhaj lige så sexede som pandaer

Lokalavisen Nordsjælland

Løb eller gå til fordel for kræftforskningen: - Vi er vilde med den nye lokalitet

Lokalavisen Nordsjælland

Billig datomad hitter: Vi er blevet markant bedre til at bekæmpe madspild

Lokalavisen Nordsjælland

Ny festival indtager Helsingør: - Det er på mange måder et hjertebarn

Lokalavisen Nordsjælland

Sådan kommer du i form efter sommerferien

Lokalavisen Nordsjælland

Sletten Havn inviterer til havnefest: Der er noget for alle

Lokalavisen Nordsjælland

Stort underskud for andet år i træk: - Vi er meget hårdt presset

Lokalavisen Nordsjælland

Center inviterer til genstartsfest:  Tak til alle vores loyale kunder for at støtte os i en svær tid

Lokalavisen Nordsjælland

Seniorformand efterlyser flere ældre, der vil presse politikerne:  - Vi har for lidt indflydelse

Indland

Kristian Hegaard stopper i politik efter grænseoverskridende adfærd: - Jeg har svigtet og fejlet

Lokalavisen Nordsjælland

Mia er dyrenes mobile ven i nøden: Det har været en vild opstart

Lokalavisen Nordsjælland

Fjumreår hele livet

Lokalavisen Nordsjælland

Tobias tryller med svampe: I år er et helt fantastisk

Lokalavisen Nordsjælland

Sådan er min perfekte sommerferie hjemme

Retssag

Bokseinstruktør vil knockoute Pernille Vermund i Retten i Helsingør 

Lokalavisen Nordsjælland

Værn om Helsingørs historiske bykerne: Vi har brug for en Godtfredsen

Annonce