Annonce
Børn

Mulighed for pasning af eget barn ser dagens lys - igen

Det var på Københavns Rådhus, at Børne- og Ungdomsudvalget tog stilling til Børne- og Ungdomsforvaltningens indstilling om en eventuel udfasning af KK-privat dagpleje. Inden mødet havde Regitze Bryld, der er imod udfasningen arrangeret en demonstration imod udfasningen af KK-privat dagpleje. Foto. Regitze Bryld
Efter fem års pause er det igen muligt at passe eget barn igen med tilskud fra kommunen. Dog så fortsætter ordningen kun så længe den er udgiftsneutral.

I 30 år har det været muligt for forældre i Københavns Kommune at passe eget barn og et andet, tvillinger eller to af sine egne to børn under tre år og samtidig få kommunalt tilskud. Ordningen hed KK-dagpleje privat. Planen var, at ordningen skulle udfases per 1. november fordi dagtilbuddet ikke levede op til dagtilbudsloven.

Udfasningen blev dog blev, på grund af forældreprotester og en massiv dækning i KøbenhavnLIV, sat i bero, hvorefter Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdede et udkast til en ny ordning, der skal fungere pr. 1. marts 2021. Ordningen hedder ebarn (eget barn, red), giver forældre mulighed for at få tilskud til pasning af et, to eller tre egne børn i alderen 12 måneder til 3 år i maksimum et år.

Den nye ordning

Fra 2009 til 2014 havde man en ordning, der mindede om ebarn i Københavns Kommune - nok bedst kendt som hjemmepasningsordningen. Her kunne forældre få tilskud til pasning af et, to eller tre egne børn i alderen 6 måneder til 3 år. Ordningen blev udfaset i budget 2015, blandt andet, fordi den ikke var udgiftsneutral.

Hvorvidt modellen for ebarn er udgiftsneutral afhænger, ifølge Københavns Kommunes beregninger, af hvad forældrene ellers ville have valgt, hvis de ikke vælger ebarn.

- Hvis børnene, som bliver meldt ind i den nye ordning, ville have optaget et andet pladstilbud, gør det de samlede udgifter lavere. Omvendt gør det udgifterne højere, hvis børnene ellers var blevet passet hjemme uden kommunalt tilskud. Samtidigt afhænger udgifterne af antallet af børn i ordningen og tilskuddet pr. barn, står der i sagsfremstillingen til den nye ordning, står der i den nye indstilligen, hvor det også gøres klart at hvis det viser sig at ordningen 'mod forventning viser sig, at modellen ikke er udgiftsneutral, så vil forvaltningen vende tilbage til BUU (børne- og ungdomsudvalget, red.)

Annonce

Fra seks til 12 måneder

Hvor det tidligere var muligt at benytte hjemmepasningsordningen fra ens barn var seks måneder gammel, er det nu først muligt, når ens barn er 12 måneder. Notater fra Københavns Kommune viser, at den vurderer ordningen bliver udgiftsneutral, hvis man fremrykkler ordningen fra barnet er seks måneder til det er 12 måneder.

En evaluering fra 2010, som dækkede de første 18 måneder af den daværende ordning, viste nemlig; 'at cirka halvdelen af de tilmeldte børn var under 12 måneder, da de blev meldt ind, står der i sagsfremstillingen.'

Og Københavns Kommune antager derfor, at hvis cirka halvt så mange forældre vil benytte den nye ordning, så vil den nye aldersgrænse i kombination med tilskuddets størrelse holde modellen udgiftsneutral.

KøbenhavnLIV erfarer, at tilskuddets bliver på 6.706 kr. pr. måned pr. barn, hvilket er samme størrelse, der gives til de forældre der benytter ’privat pasning’ (fritvalgsordningen, se faktaboks, red)

Og Helle Bonnesen (K), der er en af dem, der har kæmpet for at fastholde en pasningsordning, er glad på de københavnske forældres vegne.

- Jeg ønsker, at de københavnske forældre får de samme muligheder, som forældre udenfor København, og de det har de nu, udtaler hun.

Og Jens-Kristian Lütken (V) er samme båd.

- For Venstre er det afgørende at børnefamilierne får mere frihed og flere valgmuligheder. Det sikrer vi med det forslag som blev vedtaget i dag. Det er ganske enkelt en rigtig god nyhed for byens mange børnefamilier.


Er kommunen bange for, at man ikke giver sit barn voksenkontakt nok, hvis man har et deltidsjob? Og hvor mange kan klare sig med en indkomst under 7000 kroner i København?

Regitze Bryld, hjemmepasser og bruger af den nuværende kk-dagpleje ordning der nu udfases


Også Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S) er tilfreds, så længe ordningen er udgiftsneutral.

- Den ’gamle’ KK-privat dagpleje var uden hjemmel i den nuværende lovgivning og skulle derfor udfases. Vi har nu fundet en rigtig fornuftig model, så der også fremover er et tilbud til forældre, som ønsker at gå derhjemme i en periode og passe deres børn. Den nye model er udgiftsneutral for kommunen, så den vil ikke trække penge fra daginstitutionsområdet, hvor jeg da også langt hellere vil bruge borgernes skattekroner på at udvikle kvaliteten.

Annonce

Det som jeg frygtede

Dog så er Regitze Bryld der hjemmepasser sin søn, og som er en af dem der skyndte sig at tilmelde sig den udfasede kk.privat dagpleje ordning, da det var på tale at der ikke kom en ny, langt fra tilfreds.

- Det er som jeg frygtede. Forvaltningen har fremlagt en model, der ikke alene er dårligere end den nuværende (KK-privat dagpleje som udfases, red). Den er også endnu ringere (økonomisk, red), end samme ordning er i mange andre kommuner. Jeg ser det bestemt ikke som et reelt alternativ til dagplejen eller institutionen.

Hvorfor er ordningen ikke et reelt alternativ?

- Først og fremmest fordi ordningen kun kan benyttes i 12 måneder, og fordi man ikke må tjene penge ved siden af. Det er helt uforståeligt. Er kommunen bange for, at man ikke giver sit barn voksenkontakt nok, hvis man har et deltidsjob? Og hvor mange kan klare sig med en indkomst under 7000 kroner i København, spørger Regitze og fortsætter.

- Og den version, som de kalder tilvalgsordningen, kan jeg ikke lige gennemskue økonomien i. Der står, at man ikke får vederlag for eget barn, men at man i stedet får forældrebetaling fra den anden. Men igen er det jo ikke et alternativ, da det så kun er halvdelen af hjemmepasserne, der kan passe børn, fordi man i den ene ordning tjener penge og i den anden betaler, siger Regitze afsluttende.

Klaus Mygind (SF) giver Regitze ret i, at ordningen ikke giver mening. Og derfor stemte han også imod.

- Jeg stemte imod ordningen, fordi jeg principielt ikke synes, at man skal lave en ordning, der minder om en pasningsorlov. Når det er sagt, anerkender jeg, at der er situationer, hvor det er barnets tarv at blive hjemme i længere tid. Dog så synes jeg grundlæggende, hvis man holder sit barn hjemme, så bør der være en legekammerat, slår KLaus Mygind fast og fortsætter:

- Derudover er jeg kritisk overfor det komplekse i, at man for eksempel ikke kan arbejde ved siden af, hvilket jo virkelig gør, at ordningen bliver for de få, der har råd til sådan en ordning.

Han pointerer desuden, at han mener at dagplejere og vuggestuer bør have sådan en kvalitet, at alle føler sig trygge ved at aflevere sit barn.

- Jeg ved godt, at der er steder (dagplejere og daginstitutioner, red) der ikke er gode nok, men så er det altså der, vi skal tage fat, i stedet for at holde børnene væk fra institutionerne, siger Klaus Mygind afsluttende.

Fakta om de to ordninger ebarn og privat passer (fritvalgsordningen).

Ebarn

Et barn kan kun være tilmeldt ebarn én gang i et tidsrum fra minimum otte uger til maksimalt et år, og du kan tilmelde et, to eller tre egne børn pr. husstand til ordningen samtidigt.

Hvis du passer to egne børn, modtager du 2 x tilskud. Det samlede tilskud pr. husstand kan dog ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge (i 2020 19.083 kr. pr. måned).

Privat pasning af et barn + eget barn (Fritvalgsordningen)

Privat pasning (fritvalgsordningen) kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år (pr. 31. juli, det år barnet starter i skole). I Københavns Kommune anbefaler man maksimalt pasning af fire børn som privat passer.

Privat pasning giver mulighed for at passe et andet barn samtidigt med, at man passer sit eget.

Dagtilbudlovens betingelser for pasning af eget barn

I Dagtilbudslovens opstilles en række ufravigelige betingelser ved pasning af eget barn.

Du skal som forældre have tilstrækkelige danskkundskaber til udvikling af barnets dansksproglige kompetencer og vise dokumentation herfor. Disse betingelser har været gældende siden den 1. juli 2017 og var dermed ikke et krav sidst Københavns Kommune havde ordningen.

Derudover skal du have opholdt dig i Danmark (eller Grønland eller Færøerne) i syv ud af de seneste otte år.

Du må desuden ikke modtage offentlig overførelsesindkomst, have en arbejdsindtægt eller være omfattet af særlige regler i lov om aktiv socialpolitik.

Endelig gælder det, at forældre til børn, der er optaget i et obligatorisk læringstilbud, og forældre, som forestår indsatsen selv, hverken har ret til tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af egne børn.

I KK-privat dagplejer var 60% af vederlaget skattefrit, og det var muligt at søge om friplads. Ved ebarn og privat pasning er der ikke disse muligheder. Dog kan man som privat passer selv fastsætte forældrebetalingen. I 2020 lå denne imellem 9.500 og 11.000 kr.

_

Annonce
Annonce
Alarm112

Politi: Spritbilist stak af efter ulykke med såret kammerat

Annonce
Annonce
Alarm112

Varevogn kørte galt på bro - person er i kritisk tilstand

Annonce
Forsiden netop nu
Alarm112

Kørte vanvidskørsel i anden mands bil: Staten beslaglægger nu Volvo til en halv million kroner

Oplevelser og kultur

X Factors nye dommer: Livet handler om at udfordre sig selv

Indland

Spidskandidat vil legalisere hash: Men det stopper ikke kriminelle, siger Rigspolitiet

Indland

Hver fjerde ansat på Enhedslistens landskontor er blevet mobbet

Alarm112

Mand stukket med kniv i lår og skulder i København

Alarm112

24-årig kendt skyldig i forsøg på terror

Alarm112

Tre biler på Nørrebro i København blev ramt af skud

Indland

Region Hovedstaden vedtager undersøgelse af 112

Alarm112

Ældre kvinde fundet død i røgfyldt lejlighed

Indland

Syv ud af 6161 mistede 112-opkald er indberettet i hovedstaden

Indland

Tidligere teaterchef Henrik Bering Liisberg er død efter sygdom

Annonce