Annonce
Klumme

Historien bag gadenavnene i Sydhavnen: Sæler og traner

Sjælør Boulevard, her fra 1961, er et af mange historiske gadenavne i Sydhavnen. Foto: Mogens Falk-Sørensen

Mange gadenavne i Sydhavnen har en historisk oprindelse. I den kommende tid fortæller lokalhistorikeren Paul-Erik Lind om dem i Kgs. Enghave/Valby Bladet. Tilsammen danner fortællingerne et historisk overblik over Sydhavnens historie.

Tranehavevej

Tranehaven var engang navnet på en indhegnet mark, der lå mellem Sydhavn Station og Vestre Kirkegård, hvor Tranehavevej ligger i dag. I 1682 skrev man det ’Tranehauge’.

Annonce

Traner var almindelige i Danmark for flere hundrede år siden. De parrede sig og ynglede i vådområder. I 1800-tallet begyndte vi at dræne moser og sumpede områder i Danmark for at få mere landbrugsjord, og da man også drev jagt på dem, forsvandt tranerne fra landet.

I visse egne er de dog indenfor de seneste 20 år begyndt at komme tilbage.

Tranen er en trækfugl, som overvintrer sydpå, og i Sydhavnen kan vi stadig se store flokke flyve over os fra hvert forår og efterår, ofte i flokke over hundrede.

De tager hele vejen over Østersøen mellem Sverige og Nordtyskland eller Polen, oftest i solskinsvejr, hvor de kan benytte de opadgående luftstrømme til at holde sig svævende.

I foråret samler de sig på bestemte steder i Sverige og gør kur med deres besynderlige parringsdans, hvorefter de parrer sig. Derefter spredes de og bygger reder på uforstyrrede steder hvert par for sig.

Om vores tranehave i Sydhavnen var et parringssted eller et ynglested vides ikke, men dengang da tranerne besøgte os, var der også mange storke i de kongelige enghaver. Er vi blevet bedre til at passe på vores natur i dag?

Paul-Erik Lind er lokalhistoriker. Han vil fortælle om gadenavnene i Sydhavnen og historien bag dem. Foto: Jacob Crawfurd, Byrd.


Sjælør Boulevard

Sjælør var en strand ved Kalveboderne, hvor der holdt sæler til. Navnets endelse ’-ør’ kender vi fra mange lokaliteter: Dragør, Helsingør f.eks. På gammelt dansk betød ’ør’ en sandet eller gruset strandbred, ofte ved en halvø. Første del af ordet betyder slet og ret ’sæl’.

Navnet fortæller os at flokke af sælhunde trivedes her som ved så mange andre danske strande. På gamle kort kan man se halvøen. Sjælør lå, hvor Tippen nu breder sig, så stedet i dag er dækket af byggeaffald og fyldjord, og ikke findes mere.

Der lever stadig sæler i Køge bugt, og indimellem kan vi støde på dem ved Valbyparkens kyst. De nysgerrige dyr er sågar også blevet set inde ved Sluseholmen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce