Annonce
Børn

SF: Er den nye pasningsordning en slags ny forældreorlov?

Arkivfoto: Helle Kryger
Efter fem års pause er det igen muligt at passe eget barn igen med tilskud, hvis man bor i Københavns Kommune. SF er ikke begejstrede.

Det var et næsten enigt børne- og ungdomsudvalg, der her til aften (onsdag 16. december 2020, red) stemte for at den udfasede KK-privat dagpleje skal erstattes med ebarn (pasning af eget barn).

En ordning der pr. 1. marts 2021 giver forældre mulighed for at få tilskud til pasning af et, to eller tre egne børn i alderen 12 måneder til 3 år i maksimum et år. (De forældre der allerede benytter KK-privat beholder ordningen som den er, red).

Medlem af børne- og ungdomsudvalget Klaus Mygind (SF) ikke glad for ebarn, hvilket også gjorde at han stemte imod.

Annonce

Kun for de få

Hvorfor stemte du imod?

- Jeg stemte imod ordningen, fordi jeg principielt ikke synes, at man skal lave en ordning, der minder om en pasningsorlov. Når det er sagt anerkender jeg, at der er situationer, hvor det er barnets tarv at blive hjemme i længere tid. Dog så synes jeg grundlæggende, hvis man holder sit barn hjemme, så bør der være en legekammerat, svarer Klaus Mygind og fortsætter:

- Derudover er jeg også kritisk overfor det komplekse i, at man for eksempel ikke kan arbejde ved siden af, hvilket jo virkelig gør, at ordningen bliver for de få, der har råd til sådan en ordning, slår Klaus Mygind og pointerer, at han mener at dagplejere og vuggestuer bør have sådan en kvalitet, så alle forældre føler sig trygge ved at aflevere sit barn.

- Jeg ved godt, at der er steder (dagplejere og daginstitutioner, red) der ikke er gode nok, men så er det altså der, vi skal tage fat, i stedet for at holde børnene væk fra institutionerne. Derfor stemte jeg imod.

Annonce

Den nye ordning - ebarn

Fra 2009 til 2014 havde man en ordning, der mindede om ebarn i Københavns Kommune - nok bedst kendt som hjemmepasningsordningen. En ordning, som mange andre kommuner har.  Her kunne forældre få tilskud til pasning af et, to eller tre egne børn i alderen 6 måneder til 3 år. Ordningen blev udfaset i budget 2015, blandt andet fordi den ikke var udgiftsneutral.

Hvorvidt modellen for ebarn er udgiftsneutral afhænger, ifølge Københavns Kommunes beregninger, af hvad forældrene ellers ville have valgt, hvis de ikke vælger ebarn.

- Hvis børnene, som bliver meldt ind i den nye ordning, ville have optaget et andet pladstilbud, gør det de samlede udgifter lavere. Omvendt gør det udgifterne højere, hvis børnene ellers var blevet passet hjemme uden kommunalt tilskud. Samtidigt afhænger udgifterne af antallet af børn i ordningen og tilskuddet pr. barn, står der i sagsfremstillingen til den nye ordning, står der i den nye indstillingen, hvor det også gøres klart at hvis det viser sig at ordningen 'mod forventning viser sig, at modellen ikke er udgiftsneutral, så vil forvaltningen vende tilbage til BUU (børne- og ungdomsudvalget red)

Annonce

Fra seks til 12 måneder

Hvor det tidligere var muligt at benytte hjemmepasningsordningen fra ens barn var seks måneder gammel, er det nu først muligt, når ens barn fylder 12 måneder. Notater fra Københavns Kommune viser, at den vurderer at ordningen bliver udgiftsneutral, hvis man fremrykker ordningen fra seks  til 12 måneder.

En evaluering fra 2010, som dækkede de første 18 måneder af den daværende ordning, viste nemlig; 'at cirka halvdelen af de tilmeldte børn var under 12 måneder, da de blev meldt ind, står der i sagsfremstillingen.'

Københavns Kommune antager derfor, at hvis cirka halvt så mange forældre vil benytte den nye ordning, og derfor vil den nye aldersgrænse i kombination med tilskuddets størrelse holde modellen udgiftsneutral.

KøbenhavnLIV erfarer, at tilskuddet bliver på 6.706 kr. pr. måned pr. barn, hvilket er samme størrelse, der gives til de forældre der benytter ’privat pasning’ (fritvalgsordningen, se faktaboks red)

Annonce

Samme mulighed som dem uden for København

Modsat Klaus Mygind er Helle Bonnesen (K) glad på de københavnske forældres vegne.

- Jeg ønsker, at de københavnske forældre får de samme muligheder, som mange forældre udenfor København har, og de det har de nu, udtaler hun.

Og Jens-Kristian Lütken (V) er samme båd.

- For Venstre er det afgørende at børnefamilierne får mere frihed og flere valgmuligheder. Det sikrer vi med det forslag som blev vedtaget i dag. Det er ganske enkelt en rigtig god nyhed for byens mange børnefamilier.


Er kommunen bange for, at man ikke giver sit barn voksenkontakt nok, hvis man har et deltidsjob? Og hvor mange kan klare sig med en indkomst under 7000 kroner i København

Regitze Bryld, hjemmepasser sin søn og benytter den snart udfasede kk.privat pasningsordning


Også Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S) er tilfreds, så længe ordningen er udgiftsneutral.

- Den ’gamle’ KK-privat dagpleje var uden hjemmel i den nuværende lovgivning og skulle derfor udfases. Vi har nu fundet en rigtig fornuftig model, så der også fremover er et tilbud til forældre, som ønsker at gå derhjemme i en periode og passe deres børn. Den nye model er udgiftsneutral for kommunen, så den vil ikke trække penge fra daginstitutionsområdet, hvor jeg da også langt hellere vil bruge borgernes skattekroner på at udvikle kvaliteten.

Annonce

Det som jeg frygtede

Dog så er Regitze Bryld, der hjemmepasser sin søn, og som er en af dem, der skyndte sig at tilmelde sig den udfasede ordning, da det på daværende tidspunkt ikke var på tale, at der ikke kom en ny, langt fra tilfreds.

- Det er som jeg frygtede. Forvaltningen har fremlagt en model, der ikke alene er dårligere end den nuværende (KK-privat dagplejer som udfases, red). Den er også endnu ringere (økonomisk, red), end samme ordning er i mange andre kommuner. Jeg ser det bestemt ikke som et reelt alternativ til dagplejen eller institutionen.

Hvorfor er ordningen ikke et reelt alternativ?

- Først og fremmest fordi ordningen kun kan benyttes i 12 måneder, og fordi man ikke må tjene penge ved siden af. Det er helt uforståeligt. Er kommunen bange for, at man ikke giver sit barn voksenkontakt nok, hvis man har et deltidsjob? Og hvor mange kan klare sig med en indkomst under 7000 kroner i København, spørger Regitze og fortsætter.

- Og den version, som de kalder tilvalgsordningen, kan jeg ikke lige gennemskue økonomien i. Der står, at man ikke får vederlag for eget barn, men at man i stedet får forældrebetaling fra den anden. Men igen er det jo ikke et alternativ, da det så kun er halvdelen af hjemmepasserne, der kan passe børn, fordi man i den ene ordning tjener penge og i den anden betaler, siger Regitze afsluttende.

Fakta om de to ordninger ebarn og privat passer (fritvalgsordningen).

Ebarn

Et barn kan kun være tilmeldt ebarn én gang i et tidsrum fra minimum otte uger til maksimalt et år, og du kan tilmelde et, to eller tre egne børn pr. husstand til ordningen samtidigt.

Hvis du passer to egne børn, modtager du 2 x tilskud. Det samlede tilskud pr. husstand kan dog ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge (i 2020 19.083 kr. pr. måned).

Privat pasning af et barn + eget barn (Fritvalgsordningen)

Privat pasning (fritvalgsordningen) kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år (pr. 31. juli, det år barnet starter i skole). I Københavns Kommune anbefaler man maksimalt pasning af fire børn som privat passer.

Privat pasning giver mulighed for at passe et andet barn samtidigt med, at man passer sit eget.

Dagtilbudlovens betingelser for pasning af eget barn

I Dagtilbudslovens opstilles en række ufravigelige betingelser ved pasning af eget barn.

Du skal som forældre have tilstrækkelige danskkundskaber til udvikling af barnets dansksproglige kompetencer og vise dokumentation herfor. Disse betingelser har været gældende siden den 1. juli 2017 og var dermed ikke et krav sidst Københavns Kommune havde ordningen.

Derudover skal du have opholdt dig i Danmark (eller Grønland eller Færøerne) i syv ud af de seneste otte år.

Du må desuden ikke modtage offentlig overførelsesindkomst, have en arbejdsindtægt eller være omfattet af særlige regler i lov om aktiv socialpolitik.

Endelig gælder det, at forældre til børn, der er optaget i et obligatorisk læringstilbud, og forældre, som forestår indsatsen selv, hverken har ret til tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af egne børn.

I KK-privat dagplejer var 60% af vederlaget skattefrit, og det var muligt at søge om friplads. Ved ebarn og privat pasning er der ikke disse muligheder. Dog kan man som privat passer selv fastsætte forældrebetalingen. I 2020 lå denne imellem 9.500 og 11.000 kr.

_

Annonce
Annonce
Alarm112

Christianit undgår opholdsforbud i dom for hashsalg

Annonce
Annonce
Indland

Finanslov hjælper Den Blå Planet til overlevelse

Annonce
Forsiden netop nu
Alarm112

Landsret dømmer mand med papkrus - ok med menneskerettigheder

Alarm112

Christianit kan få fire års forbud mod ophold på Christiania

Alarm112

Skudoffer i vandpibecafé færdedes i miljø omkring bander

KøbenhavnLIV

Nørrebro bibliotek: Et efterår i magiens tegn

Alarm112

Efter skyderi på vandpibecafé: Mand fortsat i kritisk tilstand

Vesterbro

Erstatter Gasværksvejens Skole: Ny skole klar til skolestart 2024

Alarm112

Ung mand ramt af skud på vandpibecafé i København

Alarm112

Metroens cityring brød sammen i fredagsmyldretiden

Byliv

Lokal skole har fået nyt udstyr: Inviterer alle på eventyr uden for åbningstid

Samfund

Lidt ligesom at date: Fra ensom til lykkelig kvinde med nye veninder

Alarm112

Hundeejer sigtet efter hundeangreb på fem gymnasielever

Byudvikling

Fra to til seks timers parkeringsforbud på Buskager: Folk er begyndt at parkere på Damstien

Alarm112

Tre personer er blevet ramt af skud under skyderi

Krimi

Seks mænd anholdt for at smugle mindst 1000 kilo hash

Alarm112

To personer fængsles i sag om skuddrab på ung mand på Nørrebro

Krimi

TikTok-manden fængslet - sigtes for to voldtægter

Alarm112

Fysioterapeut voldtog tre kvinder i sin lejlighed i København

Debat

Handicapkonventionen skal være lige så vigtig som de 17 verdensmål

Indland

Region til 40.000 ansatte: Coronapas eller hjem uden løn

Alarm112

Seks anholdt efter demonstration der spærrede broer i København

Debat

Kriminelle indvandrere skal mødes af lovens hårde hånd

Annonce